רוזן ראובן (רוזנשטוק)

שם נוסף
רוזנשטוק
שנת לידה
חבר משנה
חבר עד שנה
שנת פטירה
1