טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן (אלבום 181)

תיאור
כתבה רחלי רוזנפלד רוזן
הקבוצה המצולמת היא הכשרה של קבוצת עולים שהיו בחוליות מ1946 ועד 1948. אני מזהה בתמונה המרכזית את הדוד שלי מנחם רוזן ואת אשתו הדסה שהיתה אחותה של אמא שלנו.(נפטרה לפני שבועים). את הטיול הדריך אבא שלי ראובן רוזן. ואת האלבום הגישו לו כמחווה בסוף הטיול..
קבוצת הכשרה זו עברה להתגורר בקיבוץ דברת.
מנחם כנראה גם צייר את הציורים והכיתוב באלבום.(הוא היה צייר).
שנת מסמך מקורי (משנה)
1946
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1948
  • קיר צפוני ימין
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 0 כריכה קדמית.jpeg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 1.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 10 כיצד חלוצות נהפכות לקדושות.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 11. הדרך היותר קצרה לגנגר.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 12 היום הרביעי.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 13 ויומר יהו מים.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 14 על גבעות שיך אבריק.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 15 היום החמישי.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 15.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 16 לילה משתרע.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 16.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 17 מקום לינתנו הקבוע.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 18 היום האחרון.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 19 מרון.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 2 כאן מתחיל הטיול.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 20 אכלתם ושבעתם.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 20.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 21 הביתה.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 22 סעודת הפרידה.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 23 כריכה אחורית.jpeg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 3 היום הראשון.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 3.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 4 היום השני.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 4.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 5 האוטובוס הגמיש.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 6 בית אלפא לגנגר.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 6.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 7 לשם מה בית תחנת אגד יכול לשמש.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 8 בארץ החלומות.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 9 עמוד.jpg
Media name
טיול הכשרת עולים - גרעין לדברת מדריך ראובן רוזן אלבום 181 - 9.jpg