היו לזכרון

1
-

וגה רחל

רגב
-

אמר רגב

1
-

וייס אגון

אגון וייס קבור בבית הקברות בשדה נחמיה