טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה

Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 1. רותי בן דרור.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 10. צבי נועם.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 11. אליה גרשמן.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 12.מימין ראובן רוזן, עודד פוגל.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 13. דוב גרשמן.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 14.אלייה גרשמן.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 15. שלמה קקטוס ינאי - מקום 3 בתחרות הצילומים.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 16. יוסף יעקובוביץ.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 17. אברהם גרצר.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 18. ראובן רוזן.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 19. במרכז מגדה.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 2. אליה גרשמן.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 20. מימין עודד פוגל, ניסים דהאן.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 21. טיול סיני .jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 22. רפי לוי.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 23. רותי בן דרור.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 24. מימין אברהם גרצר, צבי נועם, מיכאל ב.ד.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 25. דוב ואלייה גרשמן.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 26. דוב ואלייה גרשמן.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 27. מימין רפי וינמן, אברהם גרצר.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 28. עודד פוגל.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 29. מימין רחל מצר יוסי פינטו, עם הגב גדי מצר.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 3. רפי לוי.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 30. מימין חנה וןבקום, דו ואלייה גרשמן, ורדה קיי.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 31. ורדה שירלי קיי,.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 5. יוסף יעקובוביץ.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 6. תמר לוי.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 7. ניסים דהאן.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 8. רפי לוי.jpg
Media name
טיול לסיני 1972 - צילמה מגדה - 9. במרכז יצחק פימנטל ויוסף יעקובוביץ.jpg