חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל

Media name
1453_חג ה-60 שנת 2000 - 5.jpg
Media name
1465_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - 1.jpg
Media name
1466_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - 2.jpg
Media name
1467_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - 3.jpg
Media name
1468_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - אורית שלזינגר .jpg
Media name
1469_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - איזי ז. ציחפורה ק. צור שהם.jpg
Media name
1470_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - אסתר שוהם.jpg
Media name
1471_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - המקהלה.jpg
Media name
1472_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - מיכאל בן דרור .jpg
Media name
1473_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - שלמה קגל וירון ויינמן.jpg
Media name
1474_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - אבינועם בר זיו ובת שבע רינגוולד.jpg
Media name
1476_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - ירון וינמן רחל שדה והמקהלה.jpg
Media name
1477_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - לבנה משרדי בהופעה.jpg
Media name
1478_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - נסים דהאן.jpg
Media name
1479_חג ה-60 שנת 2000 - מסיבה בחדר האוכל - ראובן רוזן ומיכאל ב.ד.jpg