בן-דרור שמעון

מחזור
1970 מחזור ז - רימון
שנת לידה
שנת פטירה
1