בן-דרור שמעון

מחזור
מחזור ז - רימון (נולדו 1951-1952)
שנת לידה
שנת פטירה
1