אנשים - חלום-נכתב לאחר נפילתו של גלעד פלד - שמעון בן דרור-1972

שנת מסמך מקורי (משנה)
1972
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1972
חטיבה/תת חטיבה/סדרה