אנשים - קוים מקבילים- שמעון בן דרור- 1971

שנת מסמך מקורי (משנה)
1971
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1971
חטיבה/תת חטיבה/סדרה