גורן אורי

שנת לידה
חבר משנה
חבר עד שנה
שנת פטירה
1