51. ראובן וליזה גדרון, מאחור אורי ויונה גורן - 1989 - מפגש ותיקים במועדון

Media name
11800_51. ראובן וליזה גדרון_ מאחור אורי ויונה גורן.jpg