חיי יומיום - צולם לתערוכת חג העשרים - 1960 - אמא הירש, רות ארד, רות שלח במטבח

Media name
1270_אנשים - חיי יומיום - צולם לתערוכת חג העשרים - 1960 - אמא הירש_ רות ארד_ רות שלח במטבח.JPG