שלח רות (סלייפר פרידמן)

מחזור
הגרעין ההולנדי (הגיעו מנטעים 1940-1941)
שנת לידה
חבר משנה
חבר עד שנה
שנת פטירה
1