257.הותיקים. שורה עליונה מימין. לילו כהן, אברי ומרים (מרצ'ק) צור, פרומט עמידור, רות קגל, יוסף יעקובוביץ, יורם רוזנברג, הרמן ולילו טל ולוקי בחרך. שו