צור אברי (שטיינר אברהם)

שם נוסף
שטיינר
כינוי
אברהם
שנת לידה
חבר משנה
חבר עד שנה
שנת פטירה
1