כתת רימון טיול שנתי

שנת מסמך מקורי (משנה)
1965
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1969
Media name
2444_תמונה3 009.jpg