קב בולבול - מחזור ב' בבית הספר היסודי 1949 עד 1956

Media name
338_קב בולבול - ריקוד עמים מרים שלח 1951.jpg
Media name
003. כיתת בולבול עם יצחק פימנטל המורה.jpg
Media name
021._ קב'_בולבול_ונחליאלי_בטיול.jpg
Media name
024._קבוצת בולבול בטיול - בינה רוזנברג מטפלת .jpg
Media name
Aטיול לבית ג'אן.jpg
Media name
025._טיול לבית גאן עם הילדים המארחים בינה רוזנברג מטפלת.jpg
Media name
026._טיול לבית גאן - אורחים ומארחים.jpg
Media name
027._בטיול.jpg
Media name
028._בטיול.jpg
Media name
089._אמיל_והבלשים-הצגת_סוף_שנה_קב'_בולבול_נחליאלי_כתה_ד.jpg
Media name
090._אמיל_והבלשים-הצגת_סוף_שנה_-בולבול_נחליאלי_כיתות_ב-ד.jpg
Media name
091._אמיל_והבלשים-1950.jpg
Media name
092._כיפה_אדומה-מרים_שלח_ברלוי.jpg
Media name
093._כיפה_אדומה-1952.jpg
Media name
094._מרים_שלח_1952.jpg
Media name
095._מרים_ברלוי_1952.jpg
Media name
207._קבוצת_בולבול-כיפה_אדומה_1952.jpg
Media name
208._קב'_בולבול-כיפה_אדומה_1952.jpg
Media name
339_קב בולבול - ריקוד עמים יונה נעם 1951.jpg
Media name
348_קב בולבול - כיפה אדומה מרים 1952.jpg
Media name
349_קב בולבול - כיפה אדומה מרים 2 1952.jpg
Media name
350_קב בולבול - כיפה אדומה גדי תרצה מיכאל 1952.jpg
Media name
351_קב בולבול - כיפה אדומה גדי תרצה מיכאל 2 1952.jpg
Media name
352_קב בולבול - כיפה אדומה גדי מיכאל 1952.jpg
Media name
353_קב בולבול - כיפה אדומה גדי 1952.jpg
Media name
354_קב בולבול - יצחק פימנטל מורה 1951.jpg
Media name
359_קב בולבול - 1958.jpg
Media name
562_פורים - למלך מידס אזני חמור דוד לפשיץ וגדי מצר 1951.jpg
Media name
569_פורים - מרים בר לוי 1953.jpg
Media name
577_פורים - ציפורה קידר 1953.jpg
Media name
578_פורים - צפורה קידר 1951.jpg
Media name
2279_33. בולבול חוגגים בר מצוה בחדר אוכל 1954.jpg
Media name
2280_34. בר מצוה של כיתת בולבול חיים אדן_ רות שלח 1954.jpg
Media name
2281_35. בר מצוה של כיתת בולבול מרים שלח ואהרון בן דרור.jpg
Media name
10056_שמעון בחגיגת בר מצווה לכיתת בולבול.jpg