חג ה-60 שנת 2000 - תערוכת בובות של רות קגל ודיני פרינץ צילומים צבי אליאש

שנת מסמך מקורי (משנה)
2000
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2000
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
1449_חג ה-60 שנת 2000 - 2 תערוכת בובות של רות קגל.jpg
Media name
1450_חג ה-60 שנת 2000 - 3 תערוכת בובות של רות קגל.jpg
Media name
1451_חג ה-60 שנת 2000 - 4 תערוכת בובות של רות קגל .jpg
Media name
1452_חג ה-60 שנת 2000 - 5 תערוכת בובות של רות קגל.jpg
Media name
1454_חג ה-60 שנת 2000 - 6 תערוכת בובות של רות קגל.jpg
Media name
1455_חג ה-60 שנת 2000 - 7 תערוכת בובות של רות קגל.jpg
Media name
1456_חג ה-60 שנת 2000 - 8 תערוכת בובות של רות קגל.jpg
Media name
1457_חג ה-60 שנת 2000 - 9 תערוכת בובות של רות קגל.jpg
Media name
1458_חג ה-60 שנת 2000 - 10תערוכת בובות של רות קגל 2.jpg
Media name
1459_חג ה-60 שנת 2000 - 11 תערוכת בובות של רות קגל.jpg
Media name
1460_חג ה-60 שנת 2000 - 12 תערוכת בובות של רות קגל.jpg
Media name
1461_חג ה-60 שנת 2000 - 13 תערוכת בובות של רות קגל.jpg
Media name
1462_חג ה-60 שנת 2000 - 14 תערוכת בובות של רות קגל.jpg
Media name
1463_חג ה-60 שנת 2000 - 15 תערוכת בובות של רות קגל.jpg
Media name
1464_חג ה-60 שנת 2000 - 16 תערוכת בובות של רות קגל.jpg
Media name
1480_חג ה-60 שנת 2000 - תערוכת בובות של רות קגל 1.jpg
Media name
73_62_תערוכת בובות בבית ילדים.jpg
Media name
חג ה-60 תערוכה בלובי של חדר האוכל