בצריפים של בית הספר: חיי יומיום - צולם לתערוכת חג העשרים - 1960 - חוג עץ - נגרות

שנת מסמך מקורי (משנה)
1959
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
1304_חינוך - חיי יומיום - צולם לתערוכת חג העשרים - 1960 - חוג נגרות לילדים.jpg