אורי הוימן- בסנדלריה - חיי יומיום - צולם לתערוכת חג העשרים - 1960

אנשים
שנת מסמך מקורי (משנה)
1960
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1960
Media name
1269_אנשים - חיי יומיום - צולם לתערוכת חג העשרים - 1960 - אורי הוימן- בסנדלריה.jpg
Media name
10380_105. אורי הוימן בסנדלריה מצטלמים לתערוכת חג העשרים.JPG
Media name
005. אורי הוימן- בסנדלריה