חג העשרים לשדה נחמיה 1960 - תערוכה

שנת מסמך מקורי (משנה)
1960
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1964
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
501_חג העשרים לשדה נחמיה 1960 - דגם הקיבוץ.jpg
Media name
21. אלבום 32 אירועים שונים - תערוכת חג העשרים בשדה נחמיה 1960.jpg
Media name
20. אלבום 32 אירועים שונים - דגם הקיבוץ בתערוכת חג העשרים בשדה נחמיה 1960.jpg
Media name
22. אלבום 32 אירועים שונים - תערוכת חג העשרים 1960.jpg
Media name
19. אלבום 32 אירועים שונים - תערוכת חג העשרים 1960.jpg
Media name
17. אלבום 32 אירועים שונים - תערוכת חג העשרים 1960.jpg
Media name
18. אלבום 32 אירועים שונים - תערוכת חג העשרים 1960.jpg