קב אילה - מאלבום אסתר מנצ'ר כיתה ב'- 1958

Media name
365_קב אילה - מאלבום אסתר מנצ'רכיתה ב'- 1958.jpg
Media name
366_קב אילה - מאלבום אסתר מנצ'רדן ויואל 1957 חגיגת סיום לכיתה א'.jpg
Media name
367_קב אילה - מאלבום אסתר מנצ'ראסתר מנצר_ רבקה זוננפלד חוה ש_ כתה א'.jpg
Media name
368_קב אילה - מאלבום אסתר מנצ'ר טיול שנתי 1958.jpg
Media name
369_קב אילה - מאלבום אסתר מנצ'ר 1955.jpg