קב בולבול - מחזור ב' לפני כיתה א' 1944 - 1949

שנת מסמך מקורי (משנה)
1944
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1949
Media name
340_קב בולבול - ציפורה קידר 1944 .jpg
Media name
341_קב בולבול - פנינה מיכאל מרים אורה ציפורה תמר 1945.jpg
Media name
342_קב בולבול - מרים ויעל במקלחת 1945.jpg
Media name
343_קב בולבול - מנוחת צהריים גדי מצר 1946.jpg
Media name
344_קב בולבול - מיכל בקרס ואורה גל 1943.jpg
Media name
345_קב בולבול - מיכאל בן דרור 1945.jpg
Media name
346_קב בולבול - מיכאל בן דרור 1944.jpg
Media name
347_קב בולבול - לאה הוטר עפרה פימנטל אורה גל גדי מצר 1944.jpg
Media name
355_קב בולבול - יצחק פימנטל וחדווה פלד כיתה א 1944-46 .jpg
Media name
356_קב בולבול - יונה נעם 1946.jpg
Media name
357_קב בולבול - גדי מצר 1945.jpg
Media name
358_קב בולבול - בגנון.jpg
Media name
360_קב בולבול - 1945.jpg