שיפוץ הבריכה 2009 - 2010

שנת מסמך מקורי (משנה)
2009
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2010
Media name
36_בריכת שחייה 005.jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0001 . שפוץ בריכת שחיה חורף 2009-2010.jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0002. שפוץ בריכת שחיה חורף 2009-2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0003. שפוץ בריכת שחיה חורף 2009-2010.jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0004. שפוץ בריכת שחיה חורף 2009-2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0005. שפוץ בריכת שחיה חורף 2009-2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0006. שפוץ בריכת שחיה חורף 2009-2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0007. שפוץ בריכת שחיה חורף 2009-2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0008. שפוץ בריכת שחיה חורף 2009-2010.jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0009. שפוץ הבריכה חורף 2009-2010. שמעון רינגוולד על המכבש..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0095. שפוץ בריכת השחיה. 14.02.2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0096. שפוץ בריכת השחיה. 15.02.2010..jpg
Media name
002. שפוץ הבריכה בריכת ילדים.jpg
Media name
003.שיפוץ הבריכה הגדולה.jpg