ילדים במקלטים 1993-1998 ענבי זעם ומלחמת לבנון השניה

תיאור
מסדרת צילומי שלמה קוגל שנסרקו ע"י בית יגאל אלון
Media name
חור של פגז (צולם ב-1993) מס-4200004.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217542.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217543.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217544.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217545.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217546.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217547.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217548.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217550.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217551.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217552.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217553.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217554.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217555.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217556.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217557.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217558.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217559.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217560.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217561.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217562.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217563.jpg
Media name
ילדים במקלטים. (צולם ב-1998) מס-4217564.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218827.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218828.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218829.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218830.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218831.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218832.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218833.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218834.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218835.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218836.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218837.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218838.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218839.jpg
Media name
ילדים. (צולם ב-1997) מס-4218840.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218688.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218689.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218690.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218691.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218692.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218693.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218694.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218695.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218696.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218697.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218698.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218699.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218700.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218701.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218702.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218703.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218704.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218705.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218706.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218707.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218708.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218709.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218710.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218711.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218712.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218713.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218714.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218715.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218716.jpg
Media name
מבצע ענבי זעם. (צולם ב-1996) מס-4218717.jpg
Media name
פעוטים במקלט (צולם ב-1993) מס-4200015.jpg