נפרדים משרון לפשיץ מנהלת הקהילה (אגש"ח)

שנת מסמך מקורי (משנה)
2022
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2022
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
פרידה משרון לפשיץ 7-11-2022 - 5.JPG
Media name
פרידה משרון לפשיץ 7-11-2022 - 1.JPG
Media name
פרידה משרון לפשיץ 7-11-2022 - 2.JPG
Media name
פרידה משרון לפשיץ 7-11-2022 - 3.JPG
Media name
פרידה משרון לפשיץ 7-11-2022 - 4.JPG