גלנדה אליאש בחדר האוכל הישן מצטלמים לתערוכת חג העשרים

שנת מסמך מקורי (משנה)
1960
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1960
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
גלנדה אליאש בחדר האוכל הישן מצטלמים לתערוכת חג העשרים