שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022

שנת מסמך מקורי (משנה)
2022
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2022
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 1.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 10.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 11.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 12.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 13.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 14.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 15.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 16.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 17.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 18.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 2.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 3.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 4.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 5.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 6.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 7.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 8.jpeg
Media name
שיכון ירדן משפצים את פינת הטרקטור הצהוב - 28-5-2022 - 9.jpeg