כלנית אלבום 4 - 1960 סיום כיתה ח'

Media name
כלנית אלבום 4 - 10 1960 יונתן שחר.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 11 דיצה מנצ'ר 1960.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 12 גיורא פלד 1960.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 13 1960 רפי סלע.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 14 זאב בחרך 1960.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 15 1960 גילה יעקובוביץ.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 16 1960 רבקה ברכמן.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 17 - 18 כתת כלנית.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 18 כלנית.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 19 - 20 כתת חוחית וכתת כלנית.2.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 1כלנית 1960.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 2 דיני פרינץ (גוטפרוינד)1960 .jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 20 כלנית .jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 3 אליה הוימן דגן 1960.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 4 רחל פרץ (מצר)1960.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 5 נחמה כהן 1960.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 6 חווה רינגל 1960.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 8 יונה לונו 1960.jpg
Media name
כלנית אלבום 4 - 9 1960אוריאל בן אריה.jpg