"מתנות קיץ" מציירים על קירות מגדל המעלית בהדרכת יונתן גל אוקטובר 2021

תיאור
פרוייקט של עמותת ותיקי הגליל. הפרויקט נקרא "מתנות קיץ".
הפרויקט הוא פרוייקט קהילתי המתקיים בשישה קיבוצים. בשדה נחמיה נבחרו הקירות של מגדל המעלית למועדון. בהדרכת יונתן גל, הותיקים מציירים על הקיר, תמונות היסטוריות הלקוחות מהארכיון.
שנת מסמך מקורי (משנה)
2021
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2021
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
בונים את מגדל המים - ציור קיר - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
חתונה על המים - ציור קיר - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
ציור קיר - קרקטורה יצחק שלח.jpg
Media name
מבט כללי על הפרוייקט - צילמה מגדה- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.mp4
Media name
יונתן מספר על הפרויקט - מראיינת מגדה.mp4
Media name
אלישבע אשר ויניב פלד - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
אריה פלד בת שבע רינגולד דיני פרינץ חנה פלד יונתן גל - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
בונים את מגדל המים - ציור קיר- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
בת שבע רינגולד - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
גדה עסיס2021-10-21 2021-10-21 at 07.11.48 (2)- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpeg
Media name
בת שבע רינגולד 1 - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
בת שבע רינגולד גדעון שלח יונתן גל מרים בר לוי - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
בת שבע רינגולד ודיני פרינץ - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
בת שבע רינגולד ומרים בר לוי 2- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
בת שבע רינגולד מרים בר לוי- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
דיני פרינץ - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
דיני פרינץ 2- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
דיני פרינץ 3- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
דיני פרינץ ובת שבע רינגולד - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
דיני פרינץ וחנה פלד - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
דיני פרינץ יונתן גל- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
דיני פרינץ מרים בר לוי- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
התמונה המקורית - .כלות וחתנים בסירות..jpg
Media name
התמונה המקורית - בונים את מגדל המים 1942 .jpg
Media name
חנה פלד - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
חנה פלד 1- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
חנה פלד 2- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
חנה פלד 3- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
חנה פלד דיני פרינץ יונתן גל- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
חנה פלד ויונתן גל (2) - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
חנה פלד ויונתן גל - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
חנה פלד יונתן גל- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
יונתן גל 1- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
יונתן גל 2- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
יונתן גל 3- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
יונתן גל 4- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
יונתן גל מקרין ומצייר- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpeg
Media name
יניב פלד - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
כלות וחתנים על המים - ציור קיר- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpeg
Media name
כלות וחתנים על המים- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
מגדה עסיס 1- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
מגדה עסיס 2- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
מגדה עסיס2021-10-21 at 07.11.47- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpeg
Media name
מרים בר לוי 1- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
משפחת פלד - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
ציור קיר - בונים את מגדל המים.jpg
Media name
ציור קיר - חתונות על המים.jpg
Media name
ציור קיר - קרקטורה של יצחק שלח- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
ציורי קיר על מגדל המעלית 1 (2)- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
ציורי קיר על מגדל המעלית 1- צילומים מגדה עסיס גדעון שלח אלישבע אשר.jpg
Media name
קרקטורה יצחק שלח - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
שמעון רינגולד אלישבע אשר - צילם צבי אליאש.jpg