קבוצת כינרת עולה מגן שיטה לכיתה א, טקס הטרקטור, משדרגים מעגל ונוטעים עץ

שנת מסמך מקורי (משנה)
2021
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2021
Media name
עולים מגן שיטה קבוצת כינרת לכיתה א - שם הקבוצה.jpeg
Media name
קבוצת כנרת 2.jpg
Media name
קבוצת כנרת 3.jpg
Media name
קבוצת כנרת 4.jpg
Media name
קבוצת כנרת 5.jpg
Media name
קבוצת כנרת 6.jpg
Media name
קבוצת כנרת על הטרקטור 1.jpg
Media name
קבוצת כנרת על הטרקטור 2.jpg
Media name
קבוצת כנרת על הטרקטור 3.jpg
Media name
קבוצת כנרת 1 העולה לכיתה א׳ פרוייקט שידרוג מעגל ונטיעת עץ .jpg