שלמה קוגל- תמונה מתל חי - על הצפון גיליון 241 9.12.20

אנשים
שנת מסמך מקורי (משנה)
2020
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2020