הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 01 לפני הריסה - צילם צבי אליאש

שנת מסמך מקורי (משנה)
2012
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2012
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 01 לפני הריסה - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 02 לפני הריסה - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 04 לפני הריסה - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 05- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 06- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 07- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 08- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 09- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 10- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 11- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 12- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 13- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 14- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 15- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 16- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 17- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 18- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 19- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 20- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 21- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 22- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 23- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 24- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 25- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הצ'כי 19-02-2012 26- צילם צבי אליאש.jpg