פירוק צריפי המגורים השבדיים - צילם צבי אליאש

שנת מסמך מקורי (משנה)
2012
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2014
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
פירוק הצריף האחרון 1 - צילם צבי אליאש.jpeg
Media name
הורסים את צריף המגורים השוודי האחרון 04-04-2014 11- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 לפני הריסה - 10- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 לפני הריסה - 12- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 לפני הריסה - 02- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 לפני הריסה - 11- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
פירוק הצריף האחרון 2 - צילם צבי אליאש.jpeg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 27- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 23- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 26- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 24- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 25- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
פירוק הצריף האחרון 3 - צילם צבי אליאש.jpeg
Media name
הורסים את צריף המגורים השוודי האחרון 04-04-2014 10- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריף המגורים השוודי האחרון 04-04-2014 1- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 לפני הריסה - 01- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריף המגורים השוודי האחרון 04-04-2014 2- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריף המגורים השוודי האחרון 04-04-2014 3- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריף המגורים השוודי האחרון 04-04-2014 4- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריף המגורים השוודי האחרון 04-04-2014 5- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריף המגורים השוודי האחרון 04-04-2014 6- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריף המגורים השוודי האחרון 04-04-2014 7- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריף המגורים השוודי האחרון 04-04-2014 8- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריף המגורים השוודי האחרון 04-04-2014 9- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 13- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 04- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 03- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 05- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 06- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 07- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 08- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 09- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 14- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 15- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 16- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 17- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 18- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 19- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 20- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 21- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 22- צילם צבי אליאש.JPG
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 28- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 29- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 30- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 31- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 32- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את צריפי המגורים השוודים 19-12-2012 33- צילם צבי אליאש.jpg