בית רביעי וחמישי (או שישי) - צילם צבי אליאש

שנת מסמך מקורי (משנה)
2012
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2014
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
בית חמישי או שישי אחרי הריסה - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
בית חמישי או שישי לפני הריסה - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הריסת הבית החמישי והשישי 1 - צילמה מגדה עסיס.mp4
Media name
הריסת הבית החמישי והשישי 2 - צילמה מגדה עסיס.mp4
Media name
הריסת הבית החמישי והשישי 3 - צילמה מגדה עסיס.mp4
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 לפני הריסה - 01- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 05- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 06- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 07- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 08- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 09- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 10- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 11- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 12- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 13- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 14- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 לפני הריסה - 02- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 לפני הריסה - 03- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הורסים את הבית הרביעי 19-02-2012 לפני הריסה - 04- צילם צבי אליאש.jpg