החלפת גג אסבסט בכל בו ספטמבר 2020

שנת מסמך מקורי (משנה)
2020
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2020
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
החלפת גג אסבסט בכל בו ספטמבר 2020 1 .jpeg
Media name
החלפת גג אסבסט בכל בו ספטמבר 2020 4 .jpeg
Media name
החלפת גג אסבסט בכל בו ספטמבר 2020 2 .mp4
Media name
החלפת גג אסבסט בכל בו ספטמבר 2020 3 .mp4
Media name
החלפת גג אסבסט בכל בו ספטמבר 2020 5 .mp4