קליטה - קבלתו של יואל פסל ונשני 28.6.1944 -מזכירות חבר הקבוצות

שנת מסמך מקורי (משנה)
1941
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1948