טו בשבט 2010. נסיעה למקום הנטיעה.

שנת מסמך מקורי (משנה)
2009
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2010
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0080. טובשבט 2010. נסיעה למקום הנטיעה..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0081. מטע השקדיות בפריחה. 06.02.10..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0082. נטיעות טובשבט 2010. אלי בורשטיין ןילדיו..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0083. נטיעות טובשבט. 2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0084. נטיעות טובשבט 2010. בתמונה ליאורה ביידר ובנה..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0085. נטיעות טובשבט 2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0086. אילנה ויינמן ורעיה אנוליק(ויינמן ) נטיעות טובשבט 2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0087. נטיעות טובשבט 2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0088. נטיעות טובשבט 2010..jpg