רוזין קליפא - על מש.שנהב 23.8.2012

שנת מסמך מקורי (משנה)
2012