אילנה עמידור תודה לגלית מהחינוך הבלתי פורמלי 6-09-2012