אורית שלזינגר -בחירות למועצה 4.12.2012

שנת מסמך מקורי (משנה)
2012