הודעה לתושבים- כלבה חולה בכלבת ע'ג'ר 02.04.20

שנת מסמך מקורי (משנה)
2020
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2020
שם כותב מסמך / צלם / יוצר