קטלוג תערוכה 70 אמנים -70 שנים למדינת ישראל

תיאור
הקטלוג הוכן ע"י יעקב אלבז, עמותת שלושת הנחלים, עבור תערוכה לרגל 70 שנה למדינת ישראל שהתקיימה בהאדסון ניו יורק במאי 2018
אנשים
שנת מסמך מקורי (משנה)
2018
Media name
תערוכת 70.jPG
Media name
70 אמנים קטלוג - 1.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 2.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 3.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 4.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 5.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 6.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 7.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 8.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 9.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 10.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 11.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 12.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 13.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 14.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 15.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 16.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 17.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 18.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 19.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 20.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 21.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 22.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 23.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 24.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 25.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 26.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 27.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 28.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 29.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 30.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 31.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 32.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 33.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 34.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 35.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 36.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 37.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 38.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 39.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 40.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 41.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 42.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 43.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 44.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 45.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 46.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 47.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 48.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 49.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 50.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 51.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 52.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 53.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 54.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 55.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 56.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 58.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 57.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 59.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 60.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 61.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 62.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 63.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 64.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 65.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 66.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 67.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 68.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 69.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 70.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 71.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 72.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 73.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 74.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 75.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 76.jpg
Media name
70 אמנים קטלוג - 77.jpg