דרור שלזינגר 1971 - 2017 ערב זיכרון בהרצליה ומרוץ העגור לזכרו

שנת מסמך מקורי (משנה)
2017
Media name
_f5_דרור שלזינגר 5.jpg
Media name
רשימת הדוברים בערב הזיכרון בהרצליה - הדברים מודפסים במסמך המרכז