5. צנרת מתוצרת חוליות - 1988 - במפעל

שנת מסמך מקורי (משנה)
1988
Media name
11754_5. צנרת מתוצרת חוליות.jpg