יום העצמאות, שמעון רינגוולד, נירה גרצר, נעמי בקרס

Media name
73_13_יום העצמאות_ שמעון רינגוולד_ נירה גרצר_ נעמי בקרס.jpg