אבנר גוטפרוינד, לאה אוסטרר, נורית צור, קפסי גוטפרוינד, דני רינגל 1958

Media name
73_1_אבנר גוטפרוינד_ לאה אוסטרר_ נורית צור_ קפסי גוטפרוינד_ דני רינגל 1958.jpg