139. חיים גבתי שר החקלאות בחג העשרים

חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
10404_139. חיים גבתי שר החקלאות בחג העשרים.JPG