124. תערוכת חג העשרים מצטלמים לתערוכת חג העשרים

חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
10389_124. תערוכת חג העשרים מצטלמים לתערוכת חג העשרים.JPG