98. יורם רוזנברג במסגריה מצטלמים לתערוכת חג העשרים

חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
10373_98. יורם רוזנברג במסגריה מצטלמים לתערוכת חג העשרים.JPG