קבוצת בולבול לחברות-1960

Media name
10231_74. קבוצת בולבול לחברות-1960תרצה בן אריה קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG
Media name
10232_75. ציפורה רפפורט קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG
Media name
10233_76. שולה יפלח קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG
Media name
10234_77. אלישבע קידר קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG
Media name
10235_78. יגאל מגדל קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG
Media name
10236_79. מימין מרים שלח ויונה נועם קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG
Media name
10237_80. גדי מצר קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG
Media name
10238_81. מימיןמיכאל בן דרור ויעקב הרץ קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG
Media name
10239_82. יהודה אביגדורי קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG
Media name
10240_83. ילדי קב' בולבול קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG
Media name
10241_84. ילדי קב' בולבול קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG
Media name
10242_85. קב' בולבול-המסיבה קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG
Media name
10243_86. מסיבת קבלה לחברות קב' בולבול קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG
Media name
10274_257. מימין-יונה נועם_ יגאל מגדל_ רוני וונש_ ציפורה קידר_ אורה גל ומרים של קבוצת בולבול לחברות 1960.JPG